Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Aktualności

31 grudnia 2019 10:24 | Aktualności

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z pomocy społecznej w 2020 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z pomocy społecznej z dniem 1 stycznia 2020 r. będzie się odbywała wg harmonogramów wykazanych w załączniku.

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 14:18 | Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje o kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 14:03 | Aktualności

Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2019/2020 wydawane będą od dnia 19.08.2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej w pokojach nr 1 i 6. Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 14:02 | Aktualności

"Posiłek w szkole i w domu" - przyjmowanie wniosków na rok 2019/2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje, iż od 12.08.2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na okres od...

czytaj więcej »

25 czerwca 2019 13:33 | Aktualności

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 500+ od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, niezależnie od posiadanego dochodu. ...

czytaj więcej »

21 maja 2019 09:05 | Aktualności

Informacja dla osób pobierających i ubiegających się o świadczenia rodzinne

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o: zmianie liczby członków rodziny, uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem...

czytaj więcej »

01 kwietnia 2019 11:27 | Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/678 Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 12:45 | Aktualności

Informacja

W związku z ustanowieniem święta narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

czytaj więcej »

25 maja 2018 07:51 | Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/678 Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

czytaj więcej »