Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Aktualności

18 kwietnia 2017 13:41 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent. Warunki naboru oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załączniku.

czytaj więcej »

13 lutego 2017 12:47 | Aktualności

Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Osoby uprawnione do świadczenia Jednorazowe świadczenie przysługuje: matce, ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka. Jednorazowe...

czytaj więcej »

06 lutego 2017 23:01 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent. Warunki naboru oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załączniku.

czytaj więcej »

04 stycznia 2017 09:07 | Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy wykonania zlecenia na realizację dożywiania dzieci w okresie ferii oraz wakacji w ramach projektu „Równe szanse”

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej zawiadamia o wyborze najkorzystniej oferty dla zapytania ofertowego na wykonanie zlecenia na realizację dożywiania dzieci w okresie ferii oraz wakacji w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany...

czytaj więcej »

23 grudnia 2016 23:30 | Aktualności

Rozeznanie cenowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację dożywiania dzieci w okresie ferii oraz wakacji w ramach projektu „Równe szanse”

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza rozeznanie rynku dotyczące wykonania zlecenia na realizację dożywiania dzieci w okresie ferii oraz wakacji w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

czytaj więcej »

06 grudnia 2016 23:22 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny w wymiarze 1/1 etatu. Warunki naboru oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załączniku.

czytaj więcej »

05 grudnia 2016 12:19 | Aktualności

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała Rawska na lata 2016-2022 - zaproszenie na konsultacje

Szanowni Państwo! Zakończone zostały prace nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała Rawska na lata 2016-2022, wobec powyższego zwracamy się do Państwa o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2016...

czytaj więcej »

23 października 2016 08:19 | Aktualności

Filmik o Świetlicy Środowiskowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Świetlica Środowiskowa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej działa już od 2012 roku. Jest to miejsce dla dzieci i młodzieży z gminy Biała Rawska, które potrzebują pomocy edukacyjnej, psychologicznej oraz terapeutycznej. Codziennie dzieci i młodzież może...

czytaj więcej »

25 sierpnia 2016 10:28 | Aktualności

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – okres zasiłkowy 2016/2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017. Dotyczy to wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnioski w...

czytaj więcej »

25 sierpnia 2016 10:18 | Aktualności

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - przyjmowanie wniosków na rok 2016/2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje, iż od 26.08.2016 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2016/2017. Pomoc przysługuje, jeżeli: dochód osoby samotnie...

czytaj więcej »