Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Kadra

Dyrektor:

mgr Teresa Zielińska


Główny księgowy:

Teresa Żuchowska


Inspektor ds. kadr, płac i zamówień publicznych

mgr Martyna Słowikowska


Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych

Henryka Stefańska

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr Anna Bartosiak

 

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Beata Markiewicz

 

Referent

Ewa Koźbiał

  

Referent - koordynator usług opiekuńczych

Anna Bednarska

  

Starszy pracownik socjalny 

mgr Agnieszka Andruszkiewicz (teren)

  

Specjalista pracy socjalnej

Jadwiga Olszewska (teren)


Specjalista pracy socjalnej

Maria Przyłuska (teren)


Specjalista pracy socjalnej

Mirosława Szewczyk (teren)

  

Starszy pracownik socjalny

mgr Anna Szymańska (teren)


Starszy pracownik socjalny

mgr Jacek Kosut

 

Asystent rodziny

 mgr Wioleta Gładyś
 

 Opiekunki nad chorym w domu:

 • Gos Mirosława
 • Jakubiak Anna
 • Jung Agnieszka
 • Kowalska Małgorzata
 • Kunka Iwona
 • Libera Bożena
 • Łoś Bożena
 • Pawlik Anna
 • Piątkowska Krystyna
 • Szymanowska Joanna
 • Włodarska Marzena
 • Wodnicka Dorota

 


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA


Kierownik Świetlicy - wychowawca

mgr Magdalena Kieszek


Wychowawca - psycholog

mgr Katarzyna Satro

 

P.o. Kierownik świetlicy - wychowawca

Ewa Wodnicka

  

Wychowawca

Patrycja Warchoń

 

Wychowawca

Paweł Domański