Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

 

Usługi opiekuńcze, przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby. Podczas wywiadu określa się:

 • rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług,

 • okres, przez który mają być świadczone,

 • wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwości ich realizacji.

 

Wymagane dokumenty podczas wywiadu:

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie lekarskie określające zakres i proponowany wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatkowo można okazać aktualny wypis ze szpitala,

 • zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie usług).

 

Zakres usług opiekuńczych w zakresie podstawowym:

 • samodzielne lub wspólne z usługobiorcą dokonywanie zakupów i rozliczanie wydatków,

 • przynoszenie usługobiorcy posiłków z Punktu Żywienia,

 • przynoszenie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,

 • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie usługobiorcy,

 • zmycie naczyń po posiłku,

 • wychodzenie z usługobiorcą na spacer,

 • bieżące sprzątanie mieszkania,

 • utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego,

 • wynoszenie śmieci,

 • pranie, w tym bielizny osobistej usługobiorcy,

 • prasowanie,

 • zanoszenie i odbiór bielizny pościelowej i odzieży do / z pralni,

 • załatwianie spraw urzędowych (poczta, administracja, bank, itp.),

 • zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych,

 • gruntowne (generalne) okresowe sprzątanie mieszkania.

 • współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym,

 • wykonywanie innych czynności (niewynikających z zakresu podstawowego), a których realizacja jest konieczna ze względu na dobro usługobiorcy.

 

Zakres usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacyjnym:

 • ogólne mycie usługobiorcy,

 • mycie głowy,

 • kąpanie,

 • czesanie,

 • golenie,

 • obcinanie paznokci,

 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

 • zmiana pampersów,

 • układanie chorego w łóżku i pomocy przy zmianie pozycji,

 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

 • pomoc przy ubieraniu,

 • słanie łóżka.

   

Czynności pielęgnacyjne w zakresie zleconym przez lekarza, w tym między innymi:

 • mierzenie temperatury ciała, rozkładanie leków, podawanie leków drogą doustną, doodbytniczą, wziewną (inhalacje)lub przez skórę(wcieranie), oklepywanie,

 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

 • stosowanie okładów i kompresów,

 • zmiana opatrunków,

 • realizacja innych czynności wynikających z indywidualnych zaleceń lekarskich.

 

Czynności wspierające usługobiorcę, w tym:

 • pomoc w dotarciu do i z placówek medycznych, rehabilitowanych, ośrodków wsparcia,

 • zgłoszenie potrzeby odbycia wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, realizacja recept,

 • inne.