Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

 
Gmina Biała Rawska/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn.

 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA POWIATU RAWSKIEGO”

 

Zadanie 2: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. 185 miejsc świadczenia usług społecznych dla 185 osób (93 K i 92 M) w formie: mieszkań wspomaganych dla mieszkańców gminy Cielądz, usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, klubu seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i klubu seniora dla mieszkańców powiatu rawskiego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 592 615,75 zł

Wartość projektu: 4 105 527,92 zł