Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Mapa strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Galerie
Galeria
Świetlica Środowiskowa
Świetlica
Projekt "WRACAM DO PRACY" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej
Filmy
Świetlica Środowiskowa w Białej Rawskiej
Kadra
Pomoc Społeczna
Świetlica Środowiskowa w Białej Rawskiej
Stypendia szkolne
Usługi opiekuńcze
Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny
Świadczenia Rodzinne
Zasiłek rodzinny
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
"Za życiem" - jednorazowe świadczenie w wys. 4 tys. złotych
Fundusz alimentacyjny
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Podstawowe dokumenty
Kryterium dochodowe
Zespół Interdyscyplinarny
Zielona Linia
Punkt Konsultacyjny Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekt "Równe szanse" - Świetlica Środowiskowa
Zapytania ofertowe
Wnioski do pobrania
500 +
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych/RODO
Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego
RSS
Mapa strony