Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Aktualności

10 czerwca 2020 15:33 | Aktualności

Zmiana organizacji pracy od 1 czerwca 2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej od 1 czerwca 2020 r. wznowił bezpośrednią obsługę mieszkańców w sprawach pilnych. Obsługa odbywa się przy wyznaczonych stanowiskach. Prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa, stosowanie maseczek i rękawiczek...

czytaj więcej »

10 czerwca 2020 15:26 | Aktualności

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna - informacja o otwarciu punktu stacjonarnego

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców naszej Gminy. Dla Państwa potrzeb w każdy piątek w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej przy ulicy ul. Mickiewicza 25, w pokoju nr 7 w godzinach 9.00-12.30 będzie dyżurował...

czytaj więcej »

30 marca 2020 08:15 | Aktualności

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Aktualne druki do niżej wymien

czytaj więcej »

31 grudnia 2019 10:24 | Aktualności

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z pomocy społecznej w 2020 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z pomocy społecznej z dniem 1 stycznia 2020 r. będzie się odbywała wg harmonogramów wykazanych w załączniku.

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 14:18 | Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje o kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego...

czytaj więcej »

21 maja 2019 09:05 | Aktualności

Informacja dla osób pobierających i ubiegających się o świadczenia rodzinne

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o: zmianie liczby członków rodziny, uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem...

czytaj więcej »