Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgops.bialarawska.pl

01 sierpnia 2017 14:21 | Aktualności

Świadczenie 500 +, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - okres zasiłkowy 2017/2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018. Dotyczy to wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenie 500 +, funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnioski są przyjmowane od 1 sierpnia br. w siedzibie Ośrodka.

  

Przypominamy, iż osoby, które aktualnie pobierają świadczenia na dzieci kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2017 r. dostarczyć oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018 (zasiłek rodzinny – dotyczy dzieci powyżej 16 roku życia, fundusz alimentacyjny – dotyczy osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu składania wniosków oraz ich rozpatrywania zawarte są na stronie internetowej Ośrodka (www.mgops.bialarawska.pl ). Można je uzyskać również pod numerem tel. 46 815 93 51 wewn. 21 i 22. Wnioski w wersji papierowej można składać w siedzibie Ośrodka w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 25, w wersji elektronicznej natomiast za pomocą dostępnych systemów teleinformatycznych (szczegóły na stronie: www.mgopsbialarawska.bipstrona.pl)

 

Druki obowiązujących wniosków można pobrać w siedzibie lub na stronie ośrodka.


Podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500 + i funduszu alimentacyjnego są dochody uzyskane w 2016 roku.