Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgops.bialarawska.pl

01 sierpnia 2017 15:18 | Aktualności

Wysokość świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

Zasiłek rodzinny:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych: