Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgops.bialarawska.pl

18 sierpnia 2017 13:47 | Aktualności

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - przyjmowanie wniosków na rok 2017/2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje, iż od 21.08.2017 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2017/2018.

Pomoc przysługuje, jeżeli:

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w godzinach pracy Ośrodka.