Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgops.bialarawska.pl

02 stycznia 2018 12:16 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - opiekun w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączeniu.

Stanowisko pracy współfinansowane jest w ramach projektu „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze [145.63 KB]