Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgops.bialarawska.pl

09 sierpnia 2019 14:02 | Aktualności

"Posiłek w szkole i w domu" - przyjmowanie wniosków na rok 2019/2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje, iż od 12.08.2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na okres od września do grudnia 2019 r.

O pomoc mogą starać się osoby o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., które spełniają określone warunki tj. trudna sytuacja życiowa, trudna sytuacja finansowa, a dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w godzinach pracy Ośrodka.