Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Archiwum - Aktualności

16 października 2015 09:46 | Aktualności

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Zarząd Województwa Łódzkiego realizuje Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w wojewódzkie łódzkim pod nazwą „WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH” Szczegółowe informacje na stronie www.lodzkie.pl .

czytaj więcej »

09 września 2015 12:15 | Aktualności

Nowe kryteria dochodowe od 1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2015 r. do świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł (wzrost o 92 zł), dla osoby w rodzinie – 514 zł (wzrost o 58 zł). maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł; wartość...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 15:37 | Aktualności

Pomoc Żywnościowa

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - PODPROGRAM 2015 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje o kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 15:13 | Aktualności

Zmiana podziału terenu na rejony socjalne od 01.07.2015 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej z dnia 29.06.2015 r. nastąpiła zmiana podziału terenu na rejony socjalne od 01.07.2015 r. Aktualnie obowiązujący podział można odnależć w zakładce: KADRA Dębowska Wioletta - teren Olszewska...

czytaj więcej »

12 czerwca 2015 14:12 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.

czytaj więcej »

27 lutego 2015 14:17 | Aktualności

Pomoc Żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje, że od 2 marca 2015 r. rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc żywnościową w ramach PO PŻ...

czytaj więcej »

09 stycznia 2015 09:41 | Aktualności

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, przyznająca uprawnienia rodzinom wielodzietnym, już obowiązuje

Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mogą wystąpić o Kartę Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci do 18....

czytaj więcej »