Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Archiwum - Aktualności

12 sierpnia 2014 11:34 | Aktualności

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - przyjmowanie wniosków na rok 2014/2015

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje, iż od 25.08.2014 r rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2014/2015. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2014 11:13 | Aktualności

Stypendium szkolne w roku 2014/2015

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015 r. informuje się, iż wnioski należy złożyć w terminie od 20.08.2014 r. do 15.09.2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15.10.2014 r. Wnioski o stypendium są do pobrania w siedzibie Miejsko-Gminnego...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2014 13:27 | Aktualności

Przyjmowanie wniosków - ŚWIADCZENIA RODZINNE

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: OD 01.08.2014 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ZASIŁKI RODZINNE: OD 01.09.2014 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ DZIECI NALEŻY ZŁOŻYĆ : DO 10.09.2014

czytaj więcej »

01 sierpnia 2014 12:23 | Aktualności

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 25, przyjmowane są wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015. Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa...

czytaj więcej »

18 czerwca 2014 14:04 | Aktualności

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego...

czytaj więcej »

05 czerwca 2014 09:15 | Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie "Wracam do Pracy" w 2014 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie "Wracam do Pracy" w 2014 roku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

czytaj więcej »

27 maja 2014 14:51 | Aktualności

Zapytanie ofertowe na: "Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie "Wracam do Pracy" w 2014 roku

Zapytanie ofertowe na: "Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie "Wracam do Pracy" w 2014 roku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " Rozwój i upowszechnianie...

czytaj więcej »

08 maja 2014 13:13 | Aktualności

Informacja o wynikach naboru na ASYSTENTA RODZINY

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje o wynikach naboru na stanowisko pracy Asystent rodziny w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej w ramach w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej...

czytaj więcej »