Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Archiwum - Aktualności

14 maja 2016 22:15 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu "Równe szanse" cz. I

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

czytaj więcej »

14 maja 2016 14:44 | Aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu „Równe szanse”

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 13.05.2016 r. unieważniono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu „Równe szanse” - projektu współfinansowanego ze środków...

czytaj więcej »

13 maja 2016 20:41 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego, mikrofonów, kamery, reflektorów oraz maszyn do szycia niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu „Równe szanse”

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego, mikrofonów, kamery, reflektorów oraz maszyn do szycia niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt...

czytaj więcej »

09 maja 2016 13:14 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu "Równe szanse" - dodatkowe informacje

Szanowni Państwo, W dniu 05-05-2016 wpłynęło zapytanie telefoniczne: Pytanie: „ Jak należy traktować spełnienie warunku „posiadane doświadczenie w pracy nauczyciela matematyki w gimnazjum co najmniej 1 rok” w przypadku osób, które kształciły dzieci w wieku...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 15:47 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu "Równe szanse" cz. II

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 15:33 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu "Równe szanse" cz. I

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 07:32 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na stanowisko zastępcy koordynatora oraz specjalisty ds. finansowych SL 2014 w ramach projektu „Równe szanse”.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na stanowisko zastępcy koordynatora oraz specjalisty ds. finansowych SL 2014 w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 07:17 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 07:02 | Aktualności

Rekrutacja do udziału w projekcie "Równe szanse"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje, iż od 02.05.2016 r. rozpocznie się rekrutacja do udziału w projekcie "Równe szanse". Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r. Okres rekrutacji: od 02.05.2016 r. do 11.05.2016 r. Osoby zainteresowane...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 06:58 | Aktualności

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu "Równe szanse"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej rozpocznie realizację projektu „Równe szanse” w ramach osi IX, działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfi

czytaj więcej »