Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Archiwum - Aktualności

30 kwietnia 2016 06:58 | Aktualności

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu "Równe szanse"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej rozpocznie realizację projektu „Równe szanse” w ramach osi IX, działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego...

czytaj więcej »

31 marca 2016 13:33 | Aktualności

Informacja dot. składania wniosków "Rodzina 500+"

W pokojach nr 1 i nr 5 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej przyjmowane są wnioski od osób, które nie pobierają u nas świadczeń rodzinnych a ubiegają się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (są to przypadki, kiedy sprawdzane są dochody wnioskodawcy). ...

czytaj więcej »

10 marca 2016 11:15 | Aktualności

"Rodzina 500 plus" - informacje dotyczące pobierania i składania wniosków

Wnioski o świadczenie wychowawcze można pobierać od 14 marca 2016 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniu wychowawczym tj. 1 kwietnia 2016r. prawo do świadczenia ustala się od dnia...

czytaj więcej »

02 marca 2016 09:38 | Aktualności

Start programu „Rodzina 500 plus” już za miesiąc - DRUKI

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w...

czytaj więcej »

19 lutego 2016 13:12 | Aktualności

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 +”

Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r. Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc...

czytaj więcej »

02 lutego 2016 10:27 | Aktualności

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ mieści się w siedzibie MGOPS w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 25 czynny: Poniedziałek: 7.30 - 11.30 Wtorek: 7.30 - 11.30 Środa: 12.30 - 16.30 Czwartek: 7.30 - 11.30 Piątek: 12.30 - 16.30 Telefon: 507 514 307

czytaj więcej »

29 grudnia 2015 10:29 | Aktualności

„Złotówka za złotówkę” od 1 stycznia 2016 roku

Rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dotychczas, gdy rodzina przekroczy próg...

czytaj więcej »

29 grudnia 2015 10:27 | Aktualności

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego – świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły...

czytaj więcej »