Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Archiwum - Aktualności

30 kwietnia 2016 15:47 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu "Równe szanse" cz. II

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 15:33 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu "Równe szanse" cz. I

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 07:32 | Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na stanowisko zastępcy koordynatora oraz specjalisty ds. finansowych SL 2014 w ramach projektu „Równe szanse”.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na stanowisko zastępcy koordynatora oraz specjalisty ds. finansowych SL 2014 w ramach projektu „Równe szanse”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 07:17 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 07:02 | Aktualności

Rekrutacja do udziału w projekcie "Równe szanse"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje, iż od 02.05.2016 r. rozpocznie się rekrutacja do udziału w projekcie "Równe szanse". Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r. Okres rekrutacji: od 02.05.2016 r. do 11.05.2016 r. Osoby zainteresowane...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2016 06:58 | Aktualności

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu "Równe szanse"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej rozpocznie realizację projektu „Równe szanse” w ramach osi IX, działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego...

czytaj więcej »

31 marca 2016 13:33 | Aktualności

Informacja dot. składania wniosków "Rodzina 500+"

W pokojach nr 1 i nr 5 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej przyjmowane są wnioski od osób, które nie pobierają u nas świadczeń rodzinnych a ubiegają się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (są to przypadki, kiedy sprawdzane są dochody wnioskodawcy). ...

czytaj więcej »

10 marca 2016 11:15 | Aktualności

"Rodzina 500 plus" - informacje dotyczące pobierania i składania wniosków

Wnioski o świadczenie wychowawcze można pobierać od 14 marca 2016 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniu wychowawczym tj. 1 kwietnia 2016r. prawo do świadczenia ustala się od dnia...

czytaj więcej »

02 marca 2016 09:38 | Aktualności

Start programu „Rodzina 500 plus” już za miesiąc - DRUKI

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w...

czytaj więcej »

19 lutego 2016 13:12 | Aktualności

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 +”

Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r. Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc...

czytaj więcej »