Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Archiwum - Aktualności

30 lipca 2018 14:14

Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2018/2019

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2018/2019 wydawane będą od dnia 20.08.2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej w pokojach nr 1 i 6.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy złożyć w siedzibie Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października 2018 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 tj. ze zm.) tj. 514,00 zł.

Przeczytano: 600 razy. Wydrukuj|Do góry