Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Archiwum - Aktualności

21 lipca 2016 15:00

Pomoc żywnościowa - Podprogram 2016

Pomoc Żywnościowa

2014 – 2020 - PODPROGRAM 2016

 

            Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje  o kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str.1).

Pomoc w ramach POPŻ jest kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Wsparciem objęte zostaną osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, spełniające przesłanki wskazane w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

-        dla osoby samotnie gospodarującej : 951,00 złotych

-        dla osoby w rodzinie: 771,00 złotych

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu gminy Biała Rawska  powinny się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Dystrybucję żywności dla uprawnionych mieszkańców gminy Biała Rawska prowadzi  Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10.

Telefon: (46) 814 29 83

Produkty żywnościowe można będzie  pobierać w czasie trwania Podprogramu 2016 po okazaniu skierowania z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej, w magazynie Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” w Rawie Mazowieckiej (magazyn przy ul. Tomaszowskiej 10i) w godz. od 8.00-15.00.

            W Podprogramie 2016 przewiduje się nastęujący asortyment artykułów spożywczych: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Podprogram 2016 realizowany jest od sierpnia 2016 do kwietnia 2017 roku.

Przeczytano: 637 razy. Wydrukuj|Do góry